Intresserad av valp?

Planerar valpar efter Kajsaligans Top-Tilly och Llangwm Ask vår/sommar 2023!
Kontakta mig på Messenger för mer information. Läs gärna under fliken Llangwm Ask och under Team Kajsaligans för mer om Kajsaligans Top Tilly.

Jag har höga krav på mig själv som uppfödare och gör allt för att valparna ska få bästa förutsättningar i livet. Allt från val av föräldrar till viktigt engagemang i valparna både före och efter leverans.

En border collie från Kajsaligans ska vara en engagerad och intelligent hund med mycket hjärna och stark mentalitet.
Den ska ha förutsättningar för hög dresserbarhet och mycket samarbetsvilja men ändå ha en egen vilja och drivkraft.
Den ska ha goda förutsättningar för sund hälsa och sund kroppsbyggnad med stark rygg och starka mellanhänder. Jag har tyvärr haft min del av trasiga hundar så nu är jag personligen väldigt intresserad av hur hunden rör sig och använder sin kropp. Den ska inte falla ihop när den är 2 år.

Valparna säljes enbart till hem där de har en arbetsuppgift i livet.

Låter detta intressant och värdefullt är man jättevälkommen att höra av sig för mer detaljerad information om aktuell valpkull!

IN ENGLISH

Planning puppies after Kajsaligan’s Top-Tilly and Llngwm Ask-spring/summer 2023!
Contact me on Messenger for more information. Please read under the Llangwm Ask tab and under Team Kajsaligans for more about Kajsaligans Top Tilly.

I have high demands on myself as a breeder and do everything I can to ensure that the puppies have the best conditions in life. Everything from the choice of parents to important involvement in the puppies both before and after delivery.

A border collie from Kajsaligans must be a committed and intelligent dog with a lot of brains and a strong mentality.
It must have the prerequisites for high trainability and a lot of willingness to cooperate, but still have its own will and drive.
It must have good conditions for good health and a healthy physique with a strong back and strong middle hands. Unfortunately, I’ve had my share of broken dogs so now I’m personally very interested in how the dog moves and uses its body. It should not collapse when it is 2 years old.

The puppies are only sold to homes where they have a job in life.

If this sounds interesting and valuable, you are very welcome to get in touch for more detailed information about the current litter of puppies!